Logo

Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Aplikacji Mooveno oraz serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL: Mooveno.pl („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy Użytkownik, który chce korzystać z Aplikacji lub Serwisu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Aplikacji i Serwisu.

Logo

Aplikacja mobilności dla kierowców z ofertą dla firm i Klientów indywidualnych.

Poznaj nas bliżej

Social Media

© 2024 Mooveno. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności